Mgr. Jan Smejkal

Překlady - němčina - soudní ověření

Ověřené překlady Havířov – Ostrava – Karviná

Český Těšín – Frýdek-Místek

Transit NXT

Léta vývoje překladatelských programů spolehlivě ukázala, že pokusy o tzv. strojový překlad, kdy program sám generuje překlad do cílového jazyka (tzv. automatické překladače), jsou odsouzeny k nezdaru, protože výsledkem je prakticky vždy nepoužitelný překlad.

Překladatelské programy, které uživateli přinášejí skutečný užitek, jsou založeny na opětovném využití překladatelem již dříve provedeného překladu, což přináší výhody nejen překladateli, ale především těm zadavatelům překladu, kteří vytvářejí rozsáhlé projekty, kde je nezbytné u jednotlivých na sebe navazujících částí dodržovat stále stejnou terminologii.

Pro tyto účely se ideálně osvědčil překladový program Transit NXT. Největší výhodou je kromě již zmíněné kontroly jednotné terminologie také možnost vytváření slovníků a zpracování celé řady editovatelných formátů (např. HTML, XHTML, SVG, MS Word, MS Office, MS Excel, MS PowerPoint, Visio, RTF, Adobe PageMaker) bez zdržování se formátováním a grafickými úpravami textu. Je možné zpracovávat i konkurenční formát TRADOS SDLPPX.

Seznamte se blíže s překladovým nástrojem Transit NXT

webdesign © Jan Smejkal