Mgr. Jan Smejkal

Překlady - němčina - soudní ověření

Ověřené překlady Havířov – Ostrava – Karviná

Český Těšín – Frýdek-Místek

Ceny překladů

Základem pro tarify je normostrana (NS) cílového textu, tj. 1800 znaků včetně mezer. V ceně za překlad je zahrnuta autorská korektura překladu. Objem soudních překladů se zaokrouhluje na celé strany nahoru.

Základní cena za 1 normostranu překladu
400,- Kč
Základní cena za 1 normostranu soudního překladu 420,- Kč
Příplatek za expresní vyhotovení do 36 hodin
nebo za vyhotovení překladu přes víkend
50 %
Příplatek za náročnou grafickou úpravu 30 %
Minimální účtovaná jednotka 1 NS
webdesign © Jan Smejkal