Mgr. Jan Smejkal

Překlady - němčina - soudní ověření

Ověřené překlady Havířov – Ostrava – Karviná

Český Těšín – Frýdek-Místek

Nabídka

Nabízím překladatelské služby pro německý jazyk, překlady z němčiny do češtiny i z češtiny do němčiny především v následujících oborech: všeobecné strojírenství, technika, automobilový průmysl, lékařské přístroje a zařízení, elektronika, měřicí, regulační, ventilační, vytápěcí a klimatizační technika, bezpečnost práce, doprava, životní prostředí, stavebnictví, software vč. lokalizace, informační systémy, internet, elektrická zařízení a přístroje, výrobní linky a technologie.

Dále provádím překlady textů osobní i firemní korespondence, překládám smlouvy, nabídky, poptávky, technické dokumentace, specifikace, znalecké posudky a odborná vyjádření, právní listiny, popisy produktů a technologií, projektové dokumentace, prezentace, webové stránky, osobní doklady a listiny.

U veškerých překladů možnost soudního ověření .

Nepřekládám literaturu a témata mimo mou specializaci. Neprovádím korektury (textů přeložených jinými překladateli).

Mohu nabídnout 22letou překladatelskou zkušenost založenou především na spolupráci s překladatelskými agenturami, která klade u překladatele velké nároky na šíři zpracovávaných oborů, přesnost a včasnost dodání hotového překladu. U větších projektů používám překladový software Transit NXTa Trados.

webdesign © Jan Smejkal