Mgr. Jan Smejkal

Překlady - němčina - soudní ověření

Ověřené překlady Havířov – Ostrava – Karviná

Český Těšín – Frýdek-Místek

Pro zadavatele

Dlouholetá překladatelská praxe mě naučila, že kvalitu překladu do značné míry může ovlivnit i sám zadavatel překladu.

Podkladový materiál určený k přeložení by měl být pokud možno konečnou verzí, která již nebude dále přepracovávána. Text určený k překladu by měl zadavatel před jeho předáním projít a zkontrolovat. Každé vypadlé slovo, nejasná formulace, chyby ve větné vazbě, překlepy nebo špatná čitelnost naskenovaných dokumentů zvyšuje pravděpodobnost překladatelské chyby.

Překladatelská práce znamená časté střídání oborů s různou terminologií, a proto každý překladatel potřebuje určitý čas k tomu, aby se s tématem překladu co nejpodrobněji seznámil. Požadujete-li vysokou kvalitu překladu, měli byste pokud možno poskytnout doplňkové informace; každý obrázek, schéma, odkaz na internetové stránky s danou problematikou může pomoci se v tématu zorientovat. Jedná-li se o součást rozsáhlejšího projektu, je vhodné dodat předchozí překlady pro zajištění jednotné terminologie.

Pro obě strany je výhodná vzájemná dlouhodobější spolupráce. Zadavateli přinese jistotu jednotné terminologie, odpadá anonymní zadávání u překladatelských agentur, kde je obvykle překladem pověřen pokaždé jiný překladatel, který k překladu přistupuje jako k novému a neznámému textu. Překladatel zase časem lépe pozná obor Vaší činnosti a lépe pochopí detaily Vašich produktů či služeb.

Je chybou hledět na cenu překladu jako na jediné kritérium, které rozhodne o tom, kterého překladatele si vyberete. Bohužel zde neplatí, že ten nejlevnější je také nejlepší. Student či učitel cizích jazyků, osoba dlouhodobě pobývající v zahraničí či dokonce rodilý mluvčí nejsou vždy zárukou vysoké kvality překladu. Mějte tyto skutečnosti na paměti, až budete pro sebe hledat překladatele.

Zajímají vás podrobnosti? Překlady a jak na to
Chcete vědět více? Pak vězte, že Překlad není houska na krámě!

webdesign © Jan Smejkal